Södra introducerar ny VR-teknik

Foto: Södra

Södra har introducerat ”Södra 360 Experience”, en sajt där VR-teknik (virtuell verklighet) används för att öka förståelsen om vilken roll skogen har i dagens och morgondagens samhälle.

 

– Det finns ett behov av att öka kunskapen om skogen och de positiva klimateffekter den ger, samt om hur vi sköter den på ett hållbart sätt, säger Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Södra.

 

Med hjälp av VR får besökaren möta skogsägare och skogliga experter. Besökaren kan i den virtuella verkligheten ”Södra 360 Experience” förflytta sig från skogen till en interaktiv, modern bostad och en stadsmiljö, där användning av träbaserade produkter – från pappersprodukter till textil, energi och byggmaterial – visas upp.

 

– Besökaren kommer på ett innovativt sätt med ljud och bild få lära sig mer om allt från våra medlemmars skogar till de dagliga användningsområdena för våra produkter. Samtidigt kan besökaren utforska värdekedjan, lära sig mer om hållbart skogsbruk och den positiva påverkan det har på det dagliga livet. På så sätt kan man ha gott samvete när man köper förnybara, träbaserade produkter istället för från fossil råvara, fortsätter Maria.

 

Man kan uppleva ”Södra 360 Experience” på skärmen eller med ett VR-headset och användarna kan upptäcka saker och hitta svar på sina frågor genom funktionerna.