Essity med i Dow Jones hållbarhetsindex

Foto: Essity

Mjukpappersbolaget Essity har inkluderats i Dow Jones Sustainability Index, inom kategorin Household Products.

Essity fick höga betyg för miljö- och social rapportering, arbetet med leverantörer, varumärkesarbete, innovationer och klimatstrategi.

– Hållbarhet omfattar många områden där Essity arbetar brett för att öka välbefinnandet för fler människor, samtidigt som vi kontinuerligt minskar vår klimatpåverkan. Under 2020 och covid-19-pandemin har stort fokus legat på att bidra till samhället genom att verka för en bättre global hygienstandard, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity, i ett pressmeddelande.

Dow Jones Sustainability Index är en del av S&P Global. Indexet lanserades 1999 som det första globala hållbarhetsindexet. Bolagen utvärderas enligt ekonomiska, miljömässiga och sociala parametrar.