Kynningsrud leder när det gäller klimatförbättrad betong

Betongindustrin är en koldioxidintensiv bransch. Foto: Kynningsrud

Minskade koldioxidutsläpp är en ständigt aktuell fråga inom betongbranschen. Kynningsrud Prefab har länge satsat stort på att minska sin klimatbelastning. Nu ligger Kynningsrud Prefab längst fram i Sverige när det gäller klimatförbättrad betong.

– Totalt av all vår tillverkade betong under september månad var hela 70 procent klimatförbättrad betong. En så stor andel kommer nog ingen annan prefableverantör upp till i dagsläget, säger marknadschef Carl-Johan Appelberg.

Klimatförbättrad betong är en term som tagits fram av branschorganisationen Svensk Betong och som utgår från en standardbetong som referens. Förbättringar från den betongen kan göras i tre steg, beroende på hur mycket koldioxidavtrycket sänks.

Kynningsruds klimatförbättrade betongelement uppnår med god marginal steg 2 både i håldäcksproduktionen och i produktionen av vägg, balkong, pelare och balk. Något steg 3 finns inte då det anses omöjligt att uppnå med dagens teknik och regelverk

– För våra håldäck når vi värden som inte anses möjliga. Men det fixar vi och det innebär att 61 procent av våra håldäck tillverkas med betong som har 28 procent lägre koldioxidavtryck än referensbetongen, säger Carl-Johan Appelberg.

Betongindustrin är idag en koldioxidintensiv bransch där cementproduktionen står för de absolut största utsläppen. Därför är minskning av cementmängden i betongrecepten samt att ersätta cement med alternativa bindemedel som flygaska och slagg två viktiga metoder att minska klimatbelastningen.

– Vi använder oss av slagg. Vi provade flygaska tidigare, men på grund av den låga effektivitetsfaktorn i flygaska ger det sämre värden på hållfastighetsutvecklingen på redan reducerade cementhalter i våra recept. Där hjälper slagg oss bättre med högre effektivitetsfaktor, säger Håvard Nyman, driftchef och utvecklingsansvarig på Kynningsrud Prefab.