Nu måste allt farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket

Foto: Wikimedia Commons

Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret.

För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort avfallet från sin verksamhet.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Alla företag och verksamheter där farligt avfall uppstår eller som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet.

– Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att avfallet tas om hand på rätt sätt. Det händer fortfarande att farligt avfall lämnas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och miljö, förklarar Ulrika Gunnesby, enhetschef på Avfallsenheten på Naturvårdsverket.