Biokol på klimatsmarta gröna tak ska bidra till kolsänka

 Ett sedumtak på 100 kvadratmeter bidrar till en kolsänka som motsvarar koldioxidutsläpp för en bilresa på 90 mil​​​​​​​

Veg Tech är ett småländskt företag i Vislanda som i över 30 år odlat och utvecklat system för att skapa gröna miljöer i hela Norden. Mest känt är företaget för sina sedummattor som klär många av våra tak, speciellt i nybyggnationer, inte sällan i kombination med solceller. Nu har Veg Tech gjort en investering på 8 miljoner kronor i en pyrolyspanna och får därigenom restprodukten biokol. Genom att tillsätta biokol vid odling av sedum uppnås en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp per kvadratmeter färdigt tak.

–Under 2019 investerade vi i en fossilfri pyrolyspanna som ger oss både värme till växthusen och en ny produkt; biokol. Det är en produkt som vi får genom att i pannan låta bränslet, pellets, bara glöda istället för att brinna. Man kan jämföra det med de gamla kolmilorna från förr i tiden. Genom denna process får vi biokol som vi tillför jorden för våra växter, berättar Bengt-Erik Karlberg, VD, Veg Tech. Vår odling i Vislanda i Småland bidrar till en årlig kolsänka som motsvarar 335 ton koldioxidutsläpp. Det innebär 68 varv runt jorden med personbil.

Veg Tech var först i Norden med att lansera sedummattor med biokol för gröna tak. Man har genomfört provodling under några år. Att blanda in biokol i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är viktiga för grönskan som så väl behövs i stadsmiljöer med fokus på hållbarhet. Att använda biokol är en gammal metod, då man förr i tiden tog vara på askan för att lägga i sina odlingar.

Biokol är en organisk substans som är rik på kol och mineraler och är gynnsamt som jordförbättringsmedel då det binder både vatten och näring. Veg Techs biokol håller högsta kvalitet. Analyser har utförts av European Biochare Certificate, EBC, som visar att produkten är ren, har högt kolinnehåll och är stabil.

–Efter ett par år av utveckling och provodling är vi mycket glada att kunna säga att under 2021 kommer vi att övergå till att leverera sedummattor med biokol som vår standardprodukt då vi godkänts i alla tester som visar att vårt biokol är av högsta kvalitet, säger Bengt-Erik Karlberg.

Veg Tech levererar många olika möjligheter för att förbättra stadsmiljön, förutom sedumtak även växter vid gator och torg som både fördröjer och renar dagvattnet.