Swedish Mining Innovation satsar på Bergslagen

Foto: Epiroc

Initiativet Swedish Mining Innovation ska starta upp en nod i Bergslagen - Swedish Mining Innovation Bergslagen – för att, som det heter, ”knyta aktörerna i Bergslagen än närmre den nationella kraftsamlingen”.

 Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation, säger i ett pressmeddelande:

- Med en förlängd arm i Bergslagen tror vi att vi kan åstadkomma stor nytta relaterat till innovation inom gruv- och mineralindustri. Vi ser framför oss hur satsningen kan leda till att utveckla samverkansformer, framförallt genom högre engagemang från SME:er och större samverkan mellan akademi och industri, säger Jenny.

Swedish Mining Innovation Bergslagen kommer att bemannas av Lotta Sartz på Örebro Universitet och har en styrgrupp med representanter från Epiroc, Zinkgruvan, Örebro Universitet, Region Örebro och Swedish Mining Innovation som kommer att sätta inriktningen och stötta verksamheten.

- Förstudien visade oss att ökningen av AI, digitalisering och automatisering har en enorm potential för gruvsektorn. Att hitta synergier mellan våra regionala styrkor inom AI och automatisering, våra regionala behov från gruvsektorn och den nationella plattformen Swedish Mining Innovation kommer att leda till en win-win för hela Sverige. Vår medverkan i innovationsprogrammets projektledning visar tydligt vår gemensamma vilja och ambition att arbeta tillsammans, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallproducerande industri, och en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden. Swedish Mining Innovation syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruvindustrin och metallutvinnande sektorn genom innovationsprojekt, utbildning, seminarier och möten, samt internationalisering.