RISE bygger ny testbädd för komposittillverkning

Den servohydrauliska pressen. Bild: AP&T

I Piteå bygger forskningsinstitutet RISE en helt ny testanläggning för hållbar komposittillverkning. Testbädden ska ge nya möjligheter att testa, utveckla och demonstrera hållbara material, tekniker och tillverkningsprocesser för framtiden. Själva hjärtat i testbädden kommer att utgöras av en servohydraulisk press från AP&T, skriver RISE i ett pressmeddelande.

 

Testbädden, som ska invigas i april, ska ge forskare och företag helt nya möjligheter att testa, utveckla och demonstrera hållbara material, tekniker och tillverkningsprocesser för framtiden. Betydelsefullt inte minst för fordonsindustrin där en ökad användning av kompositer kan bidra till lättare och energieffektivare bilar med mindre klimatavtryck.

 

– Forskningen kring material och produktionsmetoder som kan minska påverkan på klimat och miljö är oerhört viktig för att vi ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Inom industrin finns ett stort intresse för nya helt eller delvis biobaserade kompositmaterial. I den nya anläggningen kan vi genomföra tester, inte bara i labbmiljö utan också i större skala under verklighetsnära produktionsförhållanden, vilket öppnar för en snabbare industrialisering, säger Ingrid Bergqvist, avdelningschef på RISE.

 

Att AP&T:s servohydrauliska press är en fullt utvecklad kommersiell lösning som redan används i produktion hos flera kunder, var en anledning till att RISE valde just det alternativet. Men långt ifrån den enda.

 

– För det första ger den servohydrauliska pressen en stor flexibilitet, vilket är viktigt när man ska testa många olika material och applikationer. Hållbarhetsaspekten, i synnerhet den låga energiförbrukningen, vägde också tungt i upphandlingen. Vi ställer höga hållbarhetskrav på våra leverantörer och AP&T har ett bra hållbarhetstänk i alla led. Att pressen kommer att vara förberedd för att kunna styras via en digital tvilling betyder också mycket. Det gör att utrustningen i princip kan skötas oberoende av var användaren fysiskt befinner sig, berättar Ingrid Bergqvist, RISE.