Vattenfalls prisar forskning om nanofi

Linn Berglund. Foto: LTU

Linn Berglund, biträdande universitetslektor i trä- och bionanokompositer, har av Vattenfall tilldelats 2020 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Avhandlingens titel är “From bio-based residues to nanofibers using mechanical fibrillation for functional biomaterials”.

I motiveringen står det:

“Linn Berglunds arbete visar osedvanligt hög vetenskaplig kvalitet, hon har publicerat sina forskningsresultat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och vid internationella konferenser. Linn Berglund har visat i sitt arbete att nanofibrer av cellulosa kan separeras miljövänligt och energieffektivt från industriella restprodukter, exempelvis från produktion av morotsjuice, rishalm och brunalger. Hon har även utvecklat en metod för att fastställa kvaliteten på nanofibrerna under separeringsprocessen. Hennes forskning har lett till ett nytt så kallat biobläck vilket kan 3D-printas till hydrogeler som till exempel skulle kunna användas som reservdelar till kroppen eller andra produkter inom biomedicin”.

Linn Berglunds forskningsresultat har också öppnat nya områden inom forskningen på bionanomaterial. Vilket bland annat resulterat i ett nytt forskningsprojekt inom biomedicin där hydrogeler av nanocellulosa utvecklas för att läka svårläkta sår.