Holmens bruk får högsta hållbarhetsbetyg

Holmens fyra kartong- och pappersbruk har tilldelats hållbarhetsutmärkelsen Ecovadis Platinum av det internationella analysföretaget Ecovadis.

Ecovadis bedömer hur företag arbetar inom fyra teman: miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp.  

– Holmens produktionsanläggningar tillhör bland de mest resurseffektiva i världen. Under åren har vi utvecklat metoder för att effektivt minska vår användning av energi, vatten och kemikalier samt återvinna och återanvända det avfall som uppstår. Tillsammans med våra högt ställda krav på miljö, etik och transparens skapar det trygghet och trovärdighet i våra relationer med kunder och samarbetspartners. Att alla våra bruk tilldelats Ecovadis Platinum är ett kvitto på vårt långsiktiga och målinriktade arbete, säger Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig för Holmen-koncernen, i ett pressmeddelande.