Sandvik: ”Forskningssamverkan viktig del av att industrialisera additiv tillverkning”

Peter Harlin, försäljning och forskningsledning på Sandvik Additive Manufacturing. Foto: Sandvik AB.

Sandvik satsar sedan några år tillbaka stort på additiv tillverkning och metallpulver och driver även forskning inom detta framtidsområde tillsammans med ett flertal lärosäten runt om i världen, bland andra Högskolan Väst.

– Forskningssamverkan är en viktig del i vårt arbete med att industrialisera additiv tillverkning. Förutom ny kritisk kunskap, lär vi oss ännu mer om slutanvändarnas behov, säger Peter Harlin på Sandvik Additive Manufacturing.

Additiv tillverkning med metallpulver innebär att allt material tas tillvara när komplexa geometrier tillverkas. Det blir i princip inget spill till skillnad mot flera av de befintliga tillverkningsprocesserna. Produkten byggs lager på lager med metallpulvret och kräver inte så mycket efterbearbetning. Det pulver som blir över när komponenterna har printats kan även återanvändas i nästa printning.  

Sandvik fokuserar främst på nischprodukter för krävande kunder inom exempelvis rymd- och flygindustrin, medicin, energi, verktygstillverkare och andra branscher.

Sandvik deltar i två av Högskolan i Västs forskningsprojekt om metallbaserad additiv tillverkning med pulverbädd; Suman-Next och Podfam. Båda satsningarna har fokus på högtemperaturmaterial och greppar över hela produktionskedjan – från pulverframställning, 3D-printing och efterbearbetning till slutanvändare.

– I dessa projekt bidrar vi främst med vår kompetens som pulvertillverkare och materialexpert. Vi lär oss samtidigt om processparametrar och mycket annat inom additiv tillverkning. Att samverka med andra industripartner ger oss ett värdefullt nätverk. Vi får också en bra bild av slutanvändarens behov, vilket gör att vi kan utveckla ännu bättre material och produkter.

Suman-Next avslutades i sommar och det åttaåriga forskningsprojektet Podfam tar vid där Suman-Next slutar.