Gränges förvärv av Aluminium Konin godkänt av EU-kommissionen

Foto: Gränges

EU-kommissionen har godkänt Gränges förvärv av Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium. Förvärvet är därmed godkänt av alla relevanta konkurrensmyndigheter.  

Enligt Gränges förstärker förvärvet företagets produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför också nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. ”Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt”, skriver Gränges i ett pressmeddelande.

Transaktionen förväntas att slutföras under det fjärde kvartalet 2020.