MoRe Research och ENA Miljökonsult inleder samarbete kring miljömätningar

Bild: MoRe Research

MoRe Research och ENA Miljökonsult meddelar att de har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda en smidig helhetslösning för miljömätningar, till exempel då myndighetskrav kräver en opartisk tredje part.

MoRe Research har kompetens för TRS-mätningar, dvs illaluktande svavelgaser, och ENA Miljökonsult har utrustning och ackreditering för emissionsmätningar och jämförande NOx-mätningar.