Funktioner ersätts med förvaltningar hos SCA Skog

SCA:s affärsområde Skog har genomfört en omorganisation. Bland annat har de fem skogsförvaltningarna ersatts med funktioner.

 

 – Vi fortsätter att finnas nära skogen och våra kunder, men skapar funktioner och tydligare processer som bygger på bästa arbetssätt, för att kunna fortsätta att effektivisera vår verksamhet, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog.

 

Skogs nya organisation gäller från 1 november och består av fem funktioner, som ersätter den gamla med fem geografiskt indelade skogsförvaltningar. De fem funktionerna är: marknad, produktion, skog och skötsel, industriförsörjning samt Baltikum. Vid sidan om dessa finns även fem stödjande staber.

 

– Vi får en organisation som verkar lokalt och som blir mer snabbfotad och effektiv när det gäller att erbjuda service och tjänster på högsta nivå, oavsett om det gäller att göra affärer med privata skogsägare, avverka, bedriva skogsvård eller transportera virke till industrier och sågverk, säger Jonas Mårtensson.