DHL Freight erbjuder klimatsmart tillval

Peter Hjelm, vd på DanagårdLitho. Foto: DHL

Att kunna skicka gröna leveranser var viktigt vid valet av transportleverantör för DanagårdLitho. Det var just det som avgjorde när valet föll på DHL Freight.

– Gröna transporter ger miljömässiga vinster och långsiktigt är det bra både för vårt företag och våra kunder, säger Peter Hjelm, vd på DanagårdLitho.

Skicka Gönt är DHL Freights klimatsmarta tillval där kunderna erbjuds ett fossilfritt* transportalternativ inom Sverige. När kunderna väljer Skicka Gönt producerar DHL Freight motsvarande tonkilometer som sändningen ger upphov till med en dyrare klimatsmart teknik någonstans i sitt inrikesnätverk.

Intäkterna går oavkortat till att ersätta åkarna för merkostnaden när de investerar i klimatsmarta fordon och bränslen. Nu dubblar dessutom DHL Freight investeringarna; för varje krona som kunderna köper Skicka Gönt lägger de själva till lika mycket fram 31 december 2020.

Samarbetet parterna emellan började i våras. Inom kort är förhoppningen att alla DanagårdLithos paket och partier kommer att skickas med Skicka Gönt.

– Många av våra kunder har en miljöpolicy med krav på mer hållbara leveranser. Andra har krav på helt fossilfria transporter. Med DHL Freight får vi inte bara ett mer hållbart alternativ utan vi får också veta hur mycket vi minskar klimatpåverkan med transporterna – vilket är bra, säger Peter Hjelm.