Stockhult Holding förvärvar Rolfs såg av Setra

Foto: Stockhult Holding

Stockhult Holding AB har ingått ett avtal med Setra Trävaror AB om att förvärva samtliga aktier i Rolfs såg AB med säte i Kalix kommun. Tillträde kommer att ske senast 1 december 2020. Förvärvet kommer momentant att möjliggöra en ökad leveransförmåga inom Stockhult Holding.

”Förvärvet av Rolfs såg innebär ytterligare ett steg närmare förverkligandet av vår vision. Bedömningen är att Rolfs såg har väldigt goda utvecklingsmöjligheter och vi ser stora synergier med bl a vårt sågverk i Glommersträsk. Ambitionen är att återuppta verksamheten i Rolfs såg underdecember 2020. Återupptagandet av verksamheten kommer att innebära en rad nya arbetstillfällen i Kalix kommun”, skriver Stockhult i ett pressmeddelande.

Stockhult Holding AB är ett mindre privatägt investmentbolag med fokus på verksamhet inom träförädling.