Bygger ut för hållbar värme i Jönköping

Fjärrvärmeledningen växer fram mot Jönköping City. Foto: Jönköping energi

Arbetet med den nya fjärrvärmeledningen från Torsvik till Jönköping City går enligt plan. Ledningen kommer att fördubbla kapaciteten och ökar leveranssäkerheten för fjärrvärme till våra kunder.

Arbetet med att gräva den 12 kilometer långa fjärrvärmeledningen från Torsvik till Jönköpings centrala delar löper på. Under hösten pågår arbete med ledningen på Torpa, Strömsholm och Lockebo. Efter årsskiftet startas arbetet med etappen förbi Jordbron som innebär en del påverkan framförallt för gång och cykeltrafiken förbi Jordbron.

– Det är många olika delsträckor som är i full gång just nu och vi håller på att knyta ihop flera av dom. Samtidigt har vi påbörjat arbetet från Jordbron (cykelvägen på gamla Ulricehamnsbanan) upp via Karlavägen på Torpa, säger projektledare Svante Berglund.

Arbetet följer tidsplanen, just nu är 3,5 kilometer helt klar, ledningsarbete och återställning pågår på cirka 2 kilometer av den 12 kilometer långa ledningen. När den nya ledningen tas i drift hösten 2021 bidrar den till att satsningarna på kraftvärmeverket på Torsvik kan utnyttjas fullt ut. En av de senaste satsningarna är en ackumulatortank som stod färdig i augusti 2020. Ackumulatortanken lagrar energi i form av varmvatten för att användas i nätet när behovet är som störst.

– Ledningen gör det möjligt för oss att möta den växande efterfrågan på hållbar värme i Jönköping. Fjärrvärme är ett klimatsmart sätt att värma upp byggnader och få varmvatten i kranarna. Vi är medvetna om att vårt arbete leder till störningar för både bilförare och cyklister. Så här långt vill jag tacka för visad hänsyn och uppmana trafikanterna att följa våra omledningar och visa hänsyn, säger Svante.