Neste förvärvar produktionsanläggning i Rotterdam  

Bild: Bunge Loders Croklaan Rotterdam

Neste, ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle tillverkat av avfall och restprodukter, har träffat avtal om att förvärva holländska Bunge Loders Croklaans förädlingsanläggning i Rotterdam för 258 miljoner euro.

Anläggningen ligger bredvid Nestes befintliga bioraffinaderi och består av en förbehandlingsanläggning, cisternområden, pirar och en rörledningsförbindelse till Nestes anläggning. Transaktionen är villkorad av att sedvanliga avslutsvillkor uppfylls och att myndigheterna godkänner affären. Övergången genomförs i faser, och den fulla förbehandlingskapaciteten kommer att finnas tillgänglig för behandling av Nestes råvaror i slutet av 2024.

– Förvärvet av produktionsanläggningen stödjer vår globala tillväxtstrategi inom förnybara produkter. Det innebär att vi kan skala upp vår kapacitet att förbehandla förnybara råmaterial i en snabbare takt, och det i sin tur är en viktig drivkraft för att öka användningen av råvara baserad på avfall och restprodukter, vilket också ger en högre flexibilitet i valet av råvara. Vi har ett åtagande att öka andelen avfall och restprodukter i vår mix av förnybara råvaror till 100 % fram till 2025. Vi ska också expandera vår tillväxtplattform så att den kan hjälpa våra kunder minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton fram till 2030, säger Nestes vd och koncernchef Peter Vanacker.

För att möta den ökande efterfrågan på förnybar diesel, hållbart flygbränsle och kemikalieråvaror fokuserar Neste på att bygga en global råvaru- och produktionsplattform för förnybara produkter. Nestes plan är att att öka sin årliga produktionskapacitet för förnybara produkter från 3,2 till 4,5 miljoner ton fram till första kvartalet 2023.

Den förvärvade anläggningen erbjuder extra förbehandlingskapacitet och terminalinfrastruktur för att hantera de alltmer komplexa avfalls- och restproduktråvarorna.