Kärnkraftsspecialister fokuserar på salt som energilager

Bilden visar Salt X vision för deras storskaliga energilagringslösning. Foto: Salt X/Pressbild

Seaborg Technologies inleder samarbete med bl.a. DTU om energilagring i salt. 

Energin måste sedan användas för att driva en ångturbin som kan leverera el- eller fjärrvärme till nätet.

Sedan 2015 har företaget Seaborg Technologies arbetat med att tillverka kärnreaktorer i Danmark som kan massproduceras. Gruppen, som består av kärnfysiker, kemister och ingenjörer, har kommit fram till en lösning som bygger på gammalt kärnavfall, flytande salt och lite natriumhydroxid. En cocktail som, enligt gruppen ger en billigare och säkrare kärnreaktor. 

Teamet, som är baserat i Nørrebro, består av 22 anställda som syftar till att göra en reaktor i en modul som har samma dimension som en 20-fots container. Modulen måste kunna leverera energi som kan försörja en stor landsortsstad stad med el.

Troels Schönfeldt, delägare och VD för projektet är en av de fem grundarna som är kärnfysiker och som även har specialiserat sig på neutroner.

Även den svenska energimyndigheten har beviljat företaget SaltX Technology AB 5 miljoner kronor i stöd för att genomföra ett testprojekt för ett storskaligt och unikt energilagringssystem baserat på salt.

Energilagring är en viktig pusselbit i omställningen från fossil energi till förnybar energi. Med en effektiv energilagring kan energi från till exempel vind eller sol lagras vid överskott för att användas vid behov, samt att hjälpa till att balansera elsystemet.

SaltX energilagringskoncept har stor potential och huvudmålet för projektet är att under två år utveckla och verifiera prestanda på ett storskaligt energilagringssystem.

– SaltX Technologys lösning för energlagring har potential att bidra till omställningen av energisystemet genom att lagra förnybar energi och balansera elsystemet. Idén med att lagra värme med låga värmeförluster och kunna ta ut den vid hög temperatur har många användningsområden, säger Klara Helstad, chef enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

– Energimyndighetens fortsatta stöd till SaltX är mycket värdefullt finansiellt men också bevis på det strategiskt viktiga behovet av storskaligt energilager i framtiden, säger Carl-Johan Linér, VD på SaltX Technology.

Energin som lagras är högtempererad värme och det möjliggörs genom ett patenterat nanocoatat salt. Genom att värma upp saltet så avdunstar vatten och saltet torkar. Det torkade saltet är då laddat, och behålls saltet torrt bevaras energin.

När behov av energi finns, tillförs vattenånga till saltet och 450-gradig vattenånga frigörs. Ångan kan sedan användas till fjärrvärmenät, industriell process eller omvandlas till elektricitet.  Komponenterna i energilagret som möjliggör detta är nanocoatat salt, laddningsreaktor, urladdningsreaktor och lagringsenheter för saltet.