ABB lanserar ställverk med miljövänlig isoleringsgas

Foto: ABB

ABB har lanserat ett gasisolerat primärställverk, PrimeGear ZX0, som distribuerar energi i mellanspänningsnätet. Ställverket bygger på ABB:s digitala övervaknings- och diagnoslösningar samt beprövad innovativ SF6-fri ställverksteknik.

Ställverket är tillgängligt från slutet av 2020 och är, enligt ABB, världens första ställverk som gör det möjligt att i olika sektorer, som elförsörjning, industri och infrastruktur, byta isoleringsgas till ett miljöeffektivt alternativ när som helst under ställverkets livstid.

SF6 (svavelhexafluorid) har varit en pålitlig isoleringsgas som har använts i ställverk över hela världen i mer än 50 år. Gasen har utmärkta isoleringsegenskaper, men den har också hög global uppvärmningspotential och är en potent växthusgas. Kommande regler för SF6 kommer motivera till att börja använda en SF6-fri ställverksteknik.

ABB har i mer än tio år investerat i forskning och utveckling av alternativ till SF6 för gasisolerade ställverk för mellanspänning. Med det nya PrimeGear ZX0 säger sig ha ABB utvecklat en universallösning. PrimeGear ZX0 finns med SF6 eller med gasblandningarna Dry Air eller AirPlus, som är miljövänliga gasblandningar.

Harikishan Narayanan, Global Product Group Manager för gasisolerade ställverk på ABB, säger i ett pressmeddelande:

– PrimeGear ZX0 har utformats för att kunderna ska kunna gå över från SF6 till SF6-fri teknik på ett enkelt sätt. Med innovativ design kan vi erbjuda ett SF6-fritt ställverk med lågt tanktryck, samtidigt som vi bibehåller ungefär samma fotavtryck och prestanda som för ett SF6-ställverk. Ställverket tillhandahåller information i realtid var som helst och ger kunderna möjlighet att fatta smarta, datadrivna beslut. PrimeGear ZX0 kommer att skapa en ny trend där hållbarhet, prestanda, säkerhet och digitalisering samverkar till gagn för både kunder och miljö.