Nya Norra Skog backar 33 miljoner

Pär Lärkeryd. Foto: Mikael Lundgren

Norra Skogs första delårsrapport efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna landade på -33 miljoner kronor före skatt. Men det är ändå ett resultat ”i nivå med förväntan”, skriver Norra Skog i ett pressmeddelande.

 visar på ett resultat i nivå med förväntan under föreningens första år. Resultatet för januari till augusti 2020

Föreningens skogsaffärer har påverkats av pandemin bland annat genom att medelåldern bland skogsägare är hög och personal har därför vidtagna åtgärder för att minska risken för smittspridning genom att erbjuda digitala affärsmöten.

Resultatet belastas också av omstruktureringskostnader, men dessa ska vara av engångskaraktär.

Marknaden för trävaror från Norra Skogs industrier har också förändrats av pandemin. Efter utbrottet av Covid19 stannade stora delar av marknaderna av och intäkterna minskade samtidigt som industrins lager snabbt ökade. Situationen stabiliserades däremot under sommaren och har sedan under hösten tagit ny fart.

- Efter årets åtta första månader uppvisade Norra Skogs industrier ett sammantaget resultat på  minus 17 miljoner kronor, varav de fyra första månaderna stod för ett minus på 32 miljoner medan de senare fyra månaderna stått för ett plus på 15 miljoner, vilket visar att marknaden för trävaror börjat återhämta sig efter den marknadschock som pandemin orsakade, säger föreningens vd Pär Lärkeryd.

Flera av föreningens kunder av massaved har tvingats till minskad produktion på grund av pandemin. Lagernivåerna på massaved i hela norra Sverige har därför ökat under våren och sommaren men tecken finns på en viss återgång eftersom flera aktörer tvingats minska sina skogsavverkningar. Resultatmässigt återspeglas detta genom en nedskrivning på 40 miljoner kronor av värdet på föreningens redan inköpta rotstående skogslager.

- Ökade lager av massaved har naturligtvis återspeglat sig i massabrukens vilja till betalning. Samtidigt är vår marknadsposition i nya Norra Skog stark vilket gjort att kunderna är måna om att vårda sina affärer med oss, varför vi kunnat hålla prisminskningen på en rimlig nivå, förklarar vd Pär Lärkeryd.