Europaparlamentet kräver krafttag mot avskogningen

Europaparlamentet vill införa ett totalstopp av konsumtion av produkter i EU som bidrar till den globala avskogningen.  Parlamentet antog förra veckan en rapport där man uppmanar kommissionen att utarbeta bindande lagstiftning på området.

Genom att importera produkter som palmolja, kakao, kött, majs eller sojabönor bidrar Europeiska unionen indirekt till cirka 10 procent av den globala avskogningen, enligt rapporten. För närvarande finns ingen regel som förbjuder försäljning av produkter som har bidragit till att skogarna förstörs. Enligt parlamentet är europeiska konsumenter inte heller medvetna om huruvida de produkter de köper bidrar till avskogning, och frivilliga initiativ, certifieringar och etiketter på importerade produkter har hittills inte lyckats bromsa utvecklingen.

Europarlamentet kräver nu ett rättsligt ramverk för att begränsa avskogningen, i den mån den är orsakad av EU, och att spårbarheten av produkter som släpps ut på marknaden förankras i lagar. Man föreslår också tvångsmedel för att förmå företag att verifiera att deras produkter inte kommer från mark som har avskogats. Företag som inte respekterar dessa regler ska också kunna få sanktioner.

Vidare vill parlamentet att kampen mot avskogningen blir en integrerad del av EU:s handelsavtal. Europaparlamentet vägrar därför ratificera handelsavtalet med Mercosur-länderna i Sydamerika i dess nuvarande form, detta på grund av avskogningen av Amazonas som ligger i ett av Mercosur-länderna, Brasilien.