Lessebo Paper ser ökat intresse för miljövänliga papperskvaliteter

Ebba Ingvarsson. Foto: Lessebo Paper

Det svenska pappersbruket Lessebo Paper skriver i ett pressmeddelande att de trots den tuffa situationen på marknaden som Covid-19 har medfört, kan se ett ökat intresse för deras miljövänliga papperskvaliteter.

– Pandemin har ytterligare ökat vårt förstående om de komplexa systemen mellan miljön, våra sociala system och hälsan i stort. Detta är något som våra kunder också kan se, säger Ebba Ingvarsson, kommunikatör på Lessebo Paper.

Koldioxidutsläppen från Lessebo Paper sägs vara mer än 96% lägre än genomsnittet för en pappersproducent av liknande kvaliteter i Europa. Lessebo Papers strategi att satsa på lokala leverantörer har visat sig vara framgångsrik under rådande omständigheter, men också när det kommer till miljöpåverkan i ett långtidsperspektiv.

– Våra produkter har blivit det självklara valet av miljövänligt grafiskt papper tack vare vårt långsiktiga fokus på att jobba med att sänka vår miljöpåverkan. Vår senaste siffra på 22kg CO2 per ton producerat papper är ett kvitto på vårt hårda arbete och gjorda investeringar. Den genomsnittliga europeiska papperstillverkaren släpper ut 616 kg CO2 per ton papper, säger Ingvarsson.

– Pandemin har bidragit till en nedgång i marknaden, men trots detta har maskinerna på Lessebo Paper gått med full kapacitet sedan ett par månader tillbaka tack vare en stadig orderingång, säger Tom Olander, en av ägarna till Lessebo Paper.