Botkyrkabyggen får Kommuninvests Lån för social hållbarhet

Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen

Ett nytt lån lanseras för de aktörer i landets kommuner och regioner som arbetar med social hållbarhet. Bostadsbolaget Botkyrkabyggen är den första att godkännas för Kommuninvests Lån för social hållbarhet.

Botkyrkabyggen beviljas Lån för social hållbarhet till de renoveringar som bolaget gör i fastigheter i stadsdelarna Fittja och Storvreten. En viktig del av den strategi som bolaget har för trivsel hemma i miljonprogrammet.

Bolagets renoveringsstrategi skiljer sig från flera andra bostadsbolags. I samband med stambyten gör Botkyrkabyggen varsamma, begränsade renoveringar. Material som fungerar bevaras istället för att slängas ut. Hyresgästerna får nya badrum och jordad el till en låg hyresjustering och de som kan och vill, har möjlighet att göra tillval till sin lägenhet. Botkyrkabyggens renoveringsstrategi utgår från att bolaget vill behålla sina hyresgäster - de ska ha råd att bo kvar efter renovering, samtidigt som fastigheterna och bolagets ekonomi framtidsäkras, och hänsyn tas till miljön.

– Jag är mycket glad över att Botkyrkabyggen godkänts för Kommuninvests Lån för social hållbarhet. Det är en bekräftelse från en extern part på att vårt unika sätt att arbeta med stambyten fungerar. Det finns ett värde i att vi minimerar påverkan på miljön och värnar om hyresgästernas privatekonomi, samtidigt som vi säkerställer en långsiktig ekonomisk hållbarhet för bolaget, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.

Kommuninvests Lån för Social Hållbarhet beviljas för investeringar inom tre kategorier: boende och boendemiljöer; trygghet, säkerhet och tillgänglighet; samt hälsa, idrott, utbildning och kultur. Ett av de centrala kriterierna är att investeringarna ska bidra till att uppnå tydligt uppställda sociala mål.

– Sedan en tid finns gröna lån för satsningar på miljön. Det är hög tid att det nu även kommer ett lån till alla vi aktörer som arbetar för ökad social hållbarhet i kommunsektorn. Botkyrkabyggen tar ett stort samhällsansvar och Lån för Social hållbarhet är en kvalitetsstämpel från Kommuninvest på att vi på att vi lyckas balansera social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet i våra renoveringar, säger Chris Österlund.