Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Södra

Foto: Per Pixel Pettersson/Södra

På måndagen hälsade Södras ordförande Lena Ek infrastrukturminister Tomas Eneroth välkommen till Södra, för att presentera Södras arbete med fossilfria transporter.

 

- Våra 53 000 skogsägande medlemmar är en del av klimatomställningen och är beredda att satsa ytterligare med rätt förutsättningar. Det handlar om en ökad respekt för äganderätten och att lagar och regler kommer på plats som stimulerar drivkrafterna för ett hållbart skogsbruk, säger Lena Ek i ett pressmeddelande.

 

Henrik Brodin, affärsutvecklare och programansvarig för ett fossilfritt Södra, berättade om att Södra gick först i offensiva färdplaner för fossilfria transporter.

 

- Skogen har mycket att bidra med i omställningen inom transportsektorn, både vad gäller biodrivmedel och elektrifiering. Men det kommer att krävas en politik som fokuserar på att få igång inhemsk produktion om vi ska nå framgång, säger Henrik Brodin.