ABB lanserar ny metod för att genomföra industriella projekt

Bild: ABB

ABB meddelar att de har introducerat en ny och smidig metod för att genomföra industriella projekt, som ska hjälper energikunder att anpassa sig till utmanande marknadsförhållanden

Upp till 40 procents minskning av investeringarna utlovas, samtidigt som leveranstiderna ska kunna komprimeras med upp till 30 procent.

ABB Adaptive Execution, som metoden kallas, integrerar expertteam, ny teknik, smidiga processer, delade lärdomar och beprövade metoder i ett enda strömlinjeformat projektgenomförande för alla intressenter som är involverade i större kapitalinvesteringsprojekt.

Inom energisektorn är det inte ovanligt att stora kapitalprojekt överskrider budgeten betydligt och ger upphov till omfattande förseningar.

Tanken är att ABB Adaptive Execution ska åtgärda stora effektivitetsbrister som leder till överskridande av kostnader och leveranstider. Metoden möjliggör större synlighet i alla lager i ett projekt, vilket ger betydande förbättringar av projektvärden inom energisektorn. Med digitalisering och samarbete i centrum förväntas Adaptive Execution minska automatiseringsrelaterade investeringar med upp till 40 procent samt komprimera leveranstiden med upp till 30 procent och antalet starttimmar med upp till 40 procent, enligt ABB.

Med hjälp av virtualisering tar Adaptive Execution bort behovet av konstruktion på plats och minskar den fysiska hårdvaran som krävs för ett kontroll- och automatiseringssystem. Genom att koppla bort hårdvara och mjukvara minskar Adaptive Execution tiden och de totala installationskostnaderna, vilket reducerar antalet arbetstimmar som spenderas på installation, idrifttagning och testning med upp till 85 procent.

 

Peter Terwiesch, chef för ABB Industrial Automation, säger:

- 2020 har varit ett år med störningar i den globala energibranschen. Med sjunkande oljepriser, utmaningar som orsakas av de nuvarande nedstängningarna och den ökande efterfrågan på hållbara energiinvesteringar letar företagen efter nya sätt att minska kostnader, leveranstider och risker i större projekt i denna situation med låga kapitalkostnader.  ABB Adaptive Execution nyttjar framstegen inom digitalisering och svarar på detta behov och gör det möjligt för kapitalprojekt att växa och frodas i den nya vardagen.

 

Genom att nyttja effektiv modulär design i kombination med standardiserade, repeterbara processer och delad och effektiv användning av infrastruktur, verktyg och resurser, centraliserar ABB Adaptive Execution samarbetet mellan alla projektintressenter

 

Brandon Spencer, vd för ABB Energy Industries kommenterar:

- Adaptive Executionä kommer att förändra sättet som kunder, Engineering Procurement Construction (EPC)-entreprenörer och leverantörer interagerar. Vi kan skapa bättre affärsvärde för våra kunder genom att skapa en miljö där alla kan göra sin egen del med självförtroende och ge leveransgrupper möjlighet att uppnå mer på kortare tid. Detta är nyckeln till en övergripande projektsuccé.