Azelio och Jet Energy i energilagringsprojekt i Afrika

Bild: Azelio

Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MoU) med JET ENERGY i Marocko om att utforska energilagringsprojekt för Azelios TES.POD i fransktalande Afrika. Samarbetet omfattar lagringskapacitet motsvarande totalt ca 45 MW fram till 2025 med JET ENERGY som projektutvecklare. När de första projekten initierats ser parterna möjligheter att utvidga samarbetet till att även omfatta projekt utanför denna avsiktsförklaring.

Efter installationen av Azelios verifieringsprojekt i Marocko fortsätter nu JET ENERGY och Azelio sitt samarbete genom att teckna en avsiktsförklaring om att utveckla förnybara energiprojekt framförallt i Marocko, men även i övriga fransktalande Afrika. Samarbetet syftar till att utvärdera projekt där Azelios energilagringssystem används tillsammans med befintliga och nya solcellsanläggningar för att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla el dygnet runt. Målet är att starta ett första projekt på 50 kW under 2021, följt av installationer av större projekt med en förväntad total kapacitet om 5 MW under 2022, 10 MW 2023, 15 MW 2024 och 15 MW 2025.

JET ENERGY är en EPC-entreprenör som är specialiserad på konstruktion, drift och underhåll av solcellsanläggningar. Denna avsiktsförklaring syftar till att vidga JET ENERGYs affär och etablera bolaget som en av Azelios teknikleverantörer i regionen.