Alfa Laval får order för ny fabrik för dieseltillverkning i USA

Foto: Alfa Laval

Alfa Laval har tagit en order för leverans av en processlinje till HollyFrontiers produktions­anläggning för förnybar diesel i USA. Ordern har ett värde av ca 130 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Food Systems i Livsmedel- och vattedivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar Alfa Lavals höghastighetsseparatorer och olika typer av kompakta värmeväxlare som, tillsammans med annan utrustning, konstruktion och service, kommer att användas i en förbehandlingsprocess där de ska avlägsna orenheter från fett och olja innan det omvandlas till förnybart dieselbränsle.

– Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit en stor order inom området för förnybar energi. Våra produkter som används inom förbehandlingsprocessen är kända för sin effektivitet och pålitliga prestanda. Denna order bekräftar vår kunds förtroende för vår utrustning, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen, i ett pressmeddelande.