Nu läggs ytterligare en väg med lignin i asfalten

Asfalt med lignin läggs ut på väg 224 i Gnesta, Södermanland. Foto: Markus Marcetic

I somras gick startskottet för asfaltering av svenska vägar innehållande lignin. Peab asfalterade då en väg i Sundsvall där en del av bitumen, som binder samman stenar och skapar asfalt, ersatts av naturmaterialet.

Nu är det Svevias tur att lägga en väg med asfalt innehållande lignin. På uppdrag av Trafikverket asfalteras ett par hundra meter av väg 224, mellan Sandbrink och Gnesta, med den nya asfalten.

Asfalten har tagits fram i samarbete med Stora Enso.

– Alla aktörer i vägbranschen behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling. Vi försöker hela tiden hitta lösningar som gör att vi kan minska vår negativa klimatpåverkan. På Svevias laboratorium har vi testat olika varianter av bland annat lignin, och när vi presenterade ett alternativ som vi trodde på tvekade inte Trafikverket att låta oss testa det på en sträcka, säger Mattias Andersson, produktspecialist inom asfalt på Svevia, till Paper Province

Enligt Paper Province har man ännu inte, trots många tester, helt lyckats ersätta bitumen med ett fossilfritt alternativ. I Holland har man sedan 2015 utfört tester på vägar med lignin. Och Nouryon, en trogen kund hos LignoCity i Bäckhammars bruk, har länge använt mindre mängder lignin för att binda asfaltsvägar världen över.