Mycket plast återvinns från norska jordbruk

Henrik Montgomery/TT: Plastförpackningar som används i hushållen är ofta mer komplexa, och svårare att återvinna. Arkivbild.

Av all insamlad plast från norska jordbruk återvinns 86,6 procent. Motsvarande siffra för hushållen är bara 35,5 procent, visar statistik från Grønt Punkt Norge.

Medan mer och mer av insamlad jordbruksplast går till materialåtervinning är plastförpackningar från norska hushåll mer komplexa. Det är därför svårt att nå samma resultat där, säger Arve Martinsen vid Grønt Punkt Norge till tidningen Nationen .

Sammanlagt samlade Grønt Punkts medlemmar in 84 773 tons hushållsplast under 2019. Från jordbruket samlades 13 481 ton plast in, men efter att sten, jord och grus avlägsnats var det 11 680 ton som gick till materialåtervinning.