Medarbetare på Peab erbjuds digitalt läs- och skrivverktyg

Peab erbjuder digitalt läs- och skrivverktyg. Foto: Peab
Maria Hernroth Peab. Foto: Peab

I samband med Världsdyslexidagen lanserar Peab, tillsammans med Svensk Talteknologi, nya digitala verktyg som förenklar läsning och textproduktion för alla Peabs medarbetare i Sverige, oavsett om läs- och skrivsvårigheter finns eller inte.

 

bild
Maria Hernroth, Peab. Foto: Peab

Undersökningar från bland annat Dyslexiförbundet visar att upp till tio procent av alla vuxna svenskar har svårigheter att läsa och förstå en text. Det kan bero på flera olika saker, allt ifrån koncentrationssvårigheter till dyslexi. På de allra flesta arbetsplatser är skriva och läsa en del av arbetet, så även i Peab.

– Vi måste bygga bort onödiga hinder och skillnader, alla är vi bra på olika saker. I Peab är vi alla medarbetare, alla ska ha möjlighet att kommunicera på lika villkor och inte särbehandlas på grund av faktorer som inte borde spela någon roll. Sådant som skapar klyftor vill vi göra något åt. Som ett steg mot detta lanserar vi nu detta verktyg internt för våra medarbetare, berättar Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab.

Tidigare har Peab erbjudit digitala läs- och skrivhjälpmedel till medarbetare som efterfrågat det, men för att sänka trösklar erbjuds nu verktygen brett i företaget. Verktygen, som kommer att finnas för både dator och en app för telefon, innefattar bland annat uppläsning av texter och rättstavningsprogram.

– Vi är mycket glada över att Peab valt att ta detta initiativ kring att erbjuda digitala hjälpverktyg för sina anställda, obundet kring om du arbetar på kontoret eller ute på fältet. Det gör också att medarbetarna får möjlighet att effektivisera sin arbetsvardag och att de som har ett verkligt behov av stödverktygen kan känna sig trygga i att veta att verktygen finns och var de finns, utan att behöva fråga om det. Det är ett unikt initiativ som visar att Peab är en modern, inkluderande arbetsplats och som ligger i framkant gällande likvärdighetsarbete, säger Marcus Alvarsson, affärschef på Svensk Talteknologi.

Läs- och skrivverktygen är en del av Peabs likabehandling- och jämställdhetsarbete.

– Likabehandling- och jämställdhetsarbetet är enormt omfattande och vi har fortfarande långt kvar till att utjämna alla skillnader och hinder mellan människor - något som lagen faktiskt kräver att vi gör.  Men alla vinner när vi gör insatser inom likabehandling och det är något vi ständigt arbetar med, säger Maria Hernroth.