Nytt kvalitetsstyrsystem till massabruket i Mörrum

Foto: ABB

Södra Cell har uppdragit ABB att leverera och installera ett nytt, modernt QCS (kvalitetstyrsystem) vid sitt specialmassabruk i Mörrum som producerar massa och dissolvingmassa till kunder i Europa. Leveransen är planerad till oktober 2020.

 

QCS-beställningen innehåller nya sensorer för en rad kvalitetsparametrar inklusive ytvikt och fukthalt samt multivariabel profilstyrning (MCD). Systemet drar också nytta av möjligheten med gränssnitt direkt mot Södra Cells befintliga tredjepartsspädställdon i inloppslådan. Ett servicekontrakt ger omfattande teknisk uppföljning efter installationen.

 

För att uppfylla kundens mål att ändra produktionstakt utan att störa massakvaliteten innehåller QCS funktionen koordinerad hastighetsomställning. Den innefattar ett operatörsgränssnitt som ger information om alla övervaknings- och reglerloopar, inklusive status för de enskilda ställdonsramperna. Genom sin användarvänlighet säkerställer denna funktion att den utnyttjas mer än vid manuell hantering, vilket leder till färre banbrott, mindre stilleståndstid och en förutsättning för ökning av produktionstakten.