Sveaskog ser sig som räddaren i nöden för sågverken i norr

Foto: Sveaskog

När Europa i våras stängde ner fick Sveaskogs sågverkskunder stora bekymmer, men en snabb omställning inom Sveaskogs virkesproduktion har gjort att sågverk i norra Sverige inte behövt permittera under pandemin. Genom att rikta blicken mot Asien fortsätter sågverken att exportera.

– Vi är på hugget och vill agera så att det går så bra som möjligt för våra kunder, säger Erik Levén, kundansvarig på Sveaskog.

Asien låg före Europa i pandemins framskridande och hade börjat öppna upp igen, så sågverken riktade fokus dit.

– Olika delar av världen har olika behov. I samråd med sågverken ställde vi om i hur vi kapar timmer för att det skulle passa Asien.

Längder och dimensioner på virket har specificerats och anpassats.  

– I ett annat marknadsläge kanske vi gjort bitarna längre för att passa England. Vi har tidigare diskuterat en liknande flexibilitet när vi ska producera, men i och med covid-19 var vi tvungna att ställa om snabbt ute i skogen för att kunderna skulle kunna leverera sina produkter. Tankesättet har bitit sig fast och nu är vi på hugget och kollar vilka marknader som går bra för våra kunder och hur vi ska agera för att hjälpa dem, säger Erik Levén