Solvatten - Svensk uppfinning renar vatten via solenergi

Solvattenprojekt i Kenya. Foto: Vingruppen

När du handlar av oss bidrar du indirekt till att Solvatten skickas till människor som behöver rent vatten. Solvatten är en svensk uppfinning som renar vatten via solenergi.

Solvatten är svenska Petra Wadströms uppfinning som använder solens energi för att göra smutsigt vatten rent och varmt. Idag använder 400 000 människor i runt 40 länder Solvatten eftersom de bor där rent vatten är en bristvara. Solvatten kan producera 40 liter rent vatten om dagen, 6 000 liter om året och 50 000 liter på en livstid. Vattnet används inte bara till att dricka, utan även till matlagning och att tvätta sig. Resultatet är inte bara bättre hälsa, utan också att det går åt mindre kol och ved för att koka vatten.

När president Barack Obama besökte Sverige 2013 var Solvatten ett av tre företag inom miljöteknik som han ville träffa.

Allt börjar med rent vatten

Rent och varmt vatten är grundläggande för att barn ska kunna hålla sig friska. Ändå lever hälften av befolkningen i Uganda utan tillgång till rent vatten hemma, och att värma vatten för hygien innebär för många familjer för höga kostnader. Vatten- och hygienrelaterade sjukdomar är därför högt förekommande, vilket förutom den fysiska påfrestningen även innebär kostnader för behandlingar, minskad arbetsinkomst och missade skoldagar för barn.

Med Solvatten i hemmet är rent och varmt vatten nära till hands för att förbättra familjers hälsa, välmående och ekonomiska förutsättningar. Med hjälp av solens strålar värmer och renar den smutsigt vatten från bakterier, virus och parasiter, vilket minskar familjers risk att bli sjuka.

Solvatten och Corona-viruset

Den globala spridningen av Corona-viruset har än tydligare visat oss hur viktigt det är att kunna tvätta händer, ansikte och ytor för att förhindra spridning av smitta. Eftersom många i Uganda lever med underliggande sjukdomar, så som luftrörsbesvär, så tillhör en stor del av befolkningen riskgrupper. Detta gör behovet av skydd och stöd för hälsa och hygien oerhört stort. 

Vingruppen, Nores och Solvatten

Sedan 2012 har vi tillsammans med medlemmarna i Nores-initiativet nått ca 50 000 människor med totalt 8970 Solvatten. Resan började i Nores-initiativet men nu arbetar Vingruppen direkt med Solvatten för att utveckla partnerskapet. Nytt för 2020 är att Vingruppen klimatkompenserar förra årets tjänsteresor genom Solvatten, vilket gör att vi i år även stöttar mer än 140 människor i Kenya.