Vattenanalyser av avloppsvatten ger viktig samhällsinformation

Vattenanalyser varnar för virusutbrott i samhället. Arkivbild

Mängden coronavirus som hittats i avloppsvatten har fördubblats de senaste veckorna och är nu tillbaka på samma nivåer som i maj 2020. Nya forskningsrön bekräftar att vattenanalyser kan varna för kommande virusutbrott i samhället. Vattenanalyserna styrker också att Folkhälsomyndighetens slutledningar stämde tidigare i år, gällande sambandet mellan antalet tester och konstaterat smittade.

Nu presenterar KTH-forskare en sammanställning av virusmängden i avloppsvatten i Stockholmsområdet, baserat på prover som har samlats in varje vecka sedan i våras. I månadsskiftet april/maj i år fann forskarna den högsta nivån av virus i avloppsvattnet.

– Vi ser liknande, tydliga ökningar i resultaten under vecka 39, i slutet av september – då närmar sig virusmängden nivåerna i maj, säger Cecilia Williams, KTH-professor på SciLifeLab.

Antalet coronatester i samhället ökade mycket under augusti och september, och det högre antalet identifierade smittade individer i samhället skulle kunna vara en följd av ökat testande. Forskarna kan dock konstatera att det ökade antalet fall av covid-19 de senaste veckorna reflekteras i avloppsvattnet och därmed inte beror på att fler personer har testats.

– Min tolkning är att den här senaste ökningen definitivt handlar om ett ökat antal smittade personer i samhället. Det blir intressant att se på resultaten nästa vecka om trenden fortsätter, och antalet fall av covid-19 fortsätter att öka, säger Cecilia Williams.