Renewcell flyttar in på Ortvikens bruk

Foto: Renewcell

SCA och textilåtervinningsföretaget Renewcell har tecknat avtal om etablering av textilåtervinning på SCAs industriplats Ortviken i Sundsvall. Etableringen kan ge ett hundratal arbetstillfällen.

 

-    Det är mycket glädjande att Renewcell väljer Ortviken som etableringsort. Vi vet att Ortviken är en mycket attraktiv industriplats med god infratruktur och inte minst förstklassiga logistikförutsättningar, säger Ulf Larsson, SCAs vd.

 

SCA avvecklar tryckpappersproduktionen på Ortvikens industriplats och kommer därefter att bereda utrymmen för Renewcells verksamhet där en av Ortvikens pappersmaskiner för närvarande är placerad. SCA har också inlett arbetet med att etablera egen produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa, CTMP, på industriplatsen.

 

SCA blir hyresvärd för Renewcells verksamhet och leverantör av service som ånga, vattenrening och andra tjänster.