Nytt förslag: frivilliga avsättningar ska redovisas tydligare

Foto: Karin Ekströmer

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken, anser Skogsstyrelsen som föreslår ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat att det ska bli det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

– Skogsägarnas frivilliga avsättningar är betydelsefulla bidrag i miljöarbetet. Ju bättre statistik om var de finns och vilken varaktighet och kvalitet de har, desto bättre går det att visa vilken betydelse de har, säger Svante Claesson, enhetschef Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

En frivillig avsättning är ett område som skogsägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion.