Skogsindustrin klarar pandemin bättre än andra branscher

Skogsindustrin påverkas av Coronapandemin, men som helhet är branschen mindre drabbad än många andra branscher. Det skriver Skogsindustrierna.

 

I Skogsindustriernas fjärde marknadsrapport för året analyseras utvecklingen till och med augusti i år. Sammanfattningsvis konstateras att situationen för sågverken är positiv tack vare en kraftigt ökad export. Den inhemska efterfrågan på sågade trävaror har däremot minskat med över sju procent jämfört med 2019.

 

Grafiskt papper har utvecklats synnerligen svagt under Coronapandemin och lett till nedstängningar av pappersmaskiner. Detta är dock ingen ny företeelse utan pandemin har snarast påskyndat den strukturomvandling som pågår sedan många år tillbaka med en överflyttning av kapacitet till andra produkter, framför allt förpackningspapper. Detta produktsegment har ökat med två-tre procent hittills i år, mätt i volym.

 

Produktion, leveranser och export av marknadsmassa gick starkt i början av året men en tydlig dämpning inleddes från april. Under juni till augusti har den svaga utvecklingen fortsatt. I augusti var leveranserna och exporten cirka sex procent lägre än i augusti 2019.