Nationella innovationsrådet och BizMaker i möte om skog och digitalisering

Den 30 september medverkar BizMaker vid Nationella innovationsrådets regionala möte med fokus på Västernorrland.  

 

– Att mötet denna gång handlar om Västernorrland är på grund av våra två främsta styrkeområden, skog och digitalisering, säger Matts Nyman, vd på BizMaker, i ett pressmeddelande.

 

Det digitala mötet är ett av två årliga regionala möten, som syftar till att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet. Mötet planeras i samverkan med Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Mittuniversitet.

 

Mötet leds av statsminister Stefan Löfven, och från Nationella innovationsrådet medverkar också statsråden Ibrahim Baylan, näringsminister, och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister.

 

Matts Nyman ser inbjudan som ett kvitto på att BizMaker lyckas i sin vision att vara en av regionens starka motorer för tillväxt och innovation.

 

– Det är fantastiskt roligt att regeringen uppmärksammar just två av våra styrkeområden. Jag kommer att framhäva att det är viktigt att regeringen förstår behovet av långsiktiga satsningar för att säkerställa en innovativ process även i framtiden, säger han.

 

Ett exempel på BizMakers bidrag till innovationer inom skog och digitalisering är Forest Business Accelerator, ett program där utvalda startups får stöd och hjälp med affärsutveckling.

 

– Där korsbefruktas just de två områden som Innovationsrådet pekat ut. Vi har fått nationell uppmärksamhet för det, och man har sett att det sker spännande innovationer här i Västernorrland. Att vi är duktiga på det, helt enkelt!

 

Matts lyfter också fram att arbetet får effekter på alla nivåer, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Ytterst tar man sikte på de globala målen i FN:s Agenda 2030, som Sverige undertecknat.

 

– Vi jobbar i dag med innovationer för att exempelvis förhindra illegal skogsavverkning i Amazonas, eller att rena vattentäkter till miljonstäder i Kina. Vi tror också att skogen i framtiden kommer att vara en oerhört viktig resurs för livsmedelsproduktion, som exempelvis fiskodling i anslutning till massabruk eller proteinodling i skogsmiljö, avslutar Matts.

 

Nationella innovationsrådet startades av Stefan Löfven 2015, och har som uppgift att bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.