Stora Enso startar produktion av formpressad fiber fri från plast och PFAS

Foto: Stora Enso

Stora Enso har påbörjat produktionen av produkter av formpressad fiber för livsmedelssektorn vid Hylte bruk i Småland.

Uppstarten är resultatet av den investering som annonserades 2019; tillverkning av produkter som är förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. PureFiberTM by Stora Enso erbjuder en miljövänlig produktportfölj tillverkad utan plast och PFAS. Den är ett hållbart alternativ med attraktiva egenskaper, riktad till förpackningsmarknaden för färska livsmedel.

Teknologin kan användas för många olika produkter, exempelvis engångsförpackningar för mat.

– Marknadens efterfrågan på produkter av formpressad fiber ökar och de här produkterna utgör en unik lösning för att tillgodose det behovet. Engångsplast har redan förbjudits i många länder och hälsomyndigheternas granskning av PFAS i livsmedelsförpackningar ökar. Den här uppstarten markerar vårt första steg mot att sätta en ny generation produkter av formpressad fiber på marknaden, som är hållbara, säkra och högpresterande, säger David Ekberg, chef för Stora Ensos division Packaging Solutions.

För att kunna tillgodose behovet av formpressad fiber, investerar Stora Enso i ytterligare produktionskapacitet vid Hyltebruk i Sverige samt i Kina (Qian’an). Den årliga kapaciteten på båda anläggningarna kommer totalt att vara cirka 115 miljoner produkter.