Ny WWF-rapport: Svåra skogsbränder hot mot människan och naturen

Bränderna i Amazonas tränger allt längre in i skogarna. Foto: WWF Brasilien

Skogsbränderna rasar i hela världen, bland annat i Amazonas och Kalifornien. Avskogningen, som ofta är inkörsporten till de ökande bränderna, fortsätter i snabb takt. Årets första fyra månader antyder att totalytan för bränderna kan överstiga siffrorna för 2019. Det visar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF.

Att det börjar brinna beror på flera saker, men en gemensam faktor är torrare och varmare väder, som i sin tur beror på klimatförändringar och andra mänskliga aktiviteter. Det torrare klimatet ger mer lättantändliga döda växtdelar. Avskogning och markomvandling för jordbruk är exempel på mänskliga faktorer, men även bristande skogsskötsel med förstörda skogar som följd. Människan är ansvarig för tre fjärdedelar av alla bränder och mycket av ökningen av bränder under 2020 kan kopplas direkt till mänskliga handlingar, enligt WWF rapporten Fires, Forests and the future, a crisis raging out of control, som släpptes i slutet av augusti.

 

 – En stor fara med de nuvarande skogsbränderna är att de tränger längre in i de riktigt våta ekosystemen, exempelvis regnskogarna. Här blir bränderna katastrofala eftersom arter av både växter och djur inte är anpassade till ett liv med bränder, de överlever helt enkelt inte, säger Olle Forshed, regnskogsexpert på WWF.

 

I tropiska och subtropiska områden är bränning av mark en vanlig teknik för att röja och skapa nya områden för odling av exempelvis oljepalmer eller för beredning av betesmark. Ofta är det dessa bränder man tappar kontrollen över som sedan sprider sig.  I brasilianska Amazonas är bränder en del av ett mönster av ökande intrång i flera urfolksgruppers områden. Urfolk kan spela en avgörande roll i att förvalta sina skogar på ett hållbart sätt.

 

–Skogsbränder drabbar urbefolkningars områden och sätt att leva särskilt hårt, möjligheter till att samla, odla och leva traditionellt av skogen förstörs och begränsas. Förra årets bränder i det brasilianska Amazonas drabbade 148 urfolksområden, fortsätter Olle Forshed.

 

Däremot bör bränder inte stoppas i områden där de är en del av den naturliga cykeln, framhåller WWF. Flera av världens skogsekosystem är anpassade till att det brinner emellanåt. Men teknikerna idag måste anpassas så att eldens effekter på ekosystem inte riskerar att förvärra odlingssystemen. Eldsäsonger blir idag längre och extrema brandperioder är vanligare. Det verkliga problemet är när bränder sprider sig, när detta händer kan skadan vara katastrofal.

 

–Världen måste komma ifrån att skogsbränderna bäst bekämpas med akuta släckningsåtgärder. Långt mer skonsamt och effektivt för alla inblandade är att de helt enkelt inte uppstår, här gäller det att satsa på förebyggande åtgärder och att stoppa avskogningen, säger Olle Forshed.