Läckande borrhål sprider oro i Jämtland

Bergs kommun. Foto: Koster/Wikimedia Commons

Ett gammalt borrhål i Oviken i Jämtland sprutar ut illaluktande vatten. Borrhålet upptäcktes i maj av en privatperson som ville ta reda på varifrån den obehagliga lukten kom.

Det läckande borrhålet sprider också oro i kommunen eftersom berggrunden består av alunskiffer där det bland annat finns höga halter av uran.

– Vattnet från borrhålet i Oviken borde testas. Uranet i berggrunden kan bilda giftiga ämnen, säger Anders Olof Öhlén, teknisk handläggare på Bergs kommun till Länstidningen Östersund och kommunalrådet Therese Kärngard förutsätter att myndigheterna agerar snarast.

Enligt Anders Olof Öhlén pumpar gruvhålet ut flera kubikmeter vatten per dygn.