Ny certifiering för klimatneutrala byggnader lanseras under World Green Building Week: NollCO2

pressbild Sweden Green Building Council

Sverige ska enligt regeringen vara klimatneutralt år 2045 och samma sak gäller för EU 2050. Bygg- och fastighetssektorn står inför en tuff omställning för att reducera sin klimatpåverkan av utformning, produktion, användande och sluthantering av byggnader. Sweden Green Building Council har därför tillsammans med sina medlemmar utvecklat certifieringen NollCO2 för klimatneutrala byggnader. Den nya certifieringen lanseras i morgon den 22 september i samband med World Green Building Week. Målet är en total samverkan inom branschen för att nå en klimatneutral bygg- och fastighetssektor år 2045.

World Green Building Week organiseras årligen av World Green Building Council och uppmärksammar och driver opinion kring hur vi globalt kan bidra till mer hållbara byggnader, städer och samhällen. Satsningen pågår i hela världen mellan den 21 - 25 september med över 80 seminarier och forum (primärt digitala i år). Positiva exempel från ledande aktörer inom sektorn samt innovativa lösningar som redan används presenteras, allt för att nå en fossilfri byggnadssektor. Årets tema är Act On Climate/Advancing Net Zero vilket även den svenska delen av nätverket, Sweden Green Building Council (SGBC), tar fasta på genom lanseringen av NollCO2.

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 30 procent av vår totala klimatpåverkan och förändring måste ske omgående. NollCO2 är SGBCs bidrag och hjälp till bygg- och fastighetsbranschen i den snabba omställning som nu måste ske. Utvecklingen av systemet har pågått i över två år tillsammans med medlemmar, expertgrupper och utvalda pilotprojekt. Manualen är nu klar att lanseras och användas i nybyggnation av bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och äldreboenden. Intresset är stort för den nya certifieringen både inom och utanför Sverige.

 

”Världen och klimatet är i ett kritiskt läge. Det många inte vet är att samhällsbyggnadssektorn står för mer utsläpp än transportindustrin och vi behöver agera kraftfullt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Med vår nya certifiering NollCO2 kan vi begränsa en byggnads klimatpåverkan under hela dess livscykel samt balansera den återstående påverkan till netto noll”, sägerLotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

NollCO2 är ett certifieringssystem som kravställer och verifierar att en ny byggnad uppnått nettonoll klimatpåverkan. Systemet används tillsammans med certifieringarna Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen.

”För att nå målen i Parisavtalet och hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius, men helst 1,5, måste byggsektorn förändras. Att NollCO2-märka sitt byggprojekt är att gå i täten för byggbranschens klimatarbete och bidra till Sveriges åtagande gällande klimatneutralitet. Redan nu ser vi ett stort intresse för NollCO2 från våra medlemmar vilket är extremt positivt, säger Pia Stoll, chef för NollCO2, SGBC.

För att klara certifieringen krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar. NollCO2 har under utvecklingen testats av sex svenska projekt som antagit utmaningen att nå klimatneutralitet och fungerar som pilotprojekt i den fortsatta utvecklingen av certifieringen:

-Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö

-Lidls butik i Visby

-Castellum kontorsbyggnad i Örebro

-Electrolux utbyggnad av huvudkontoret i Stockholm

-Hemsö äldreboende i Tyresö

-Wihlborgs byggnad med blandad verksamhet i Malmö

”Pilotprojekten har varit avgörande för att utveckla systemet, genom deras engagemang och arbetsintensiva insatser att beräkna, diskutera, kontraktera och leverera nettonoll byggnader”, säger Lotta Werner Flyborg vidare.