Södra tar initiativ till #Greensource

Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Södra. Foto: Södra

Södra är en av initiativtagarna till #GreenSource-initiativet som är skapat för att uppmärksamma skogsindustrins roll i att uppnå EU:s mål att bli klimatneutrala till år 2050. #GreenSource samlar initiativtagare från de europeiska organisationerna EPIS, European Pulp Industry Sector Association och Cepi och Confederation of European Paper Industries.

 

Skogsindustrin vill och kan spela en central roll i att erbjuda lösningar som både fyller de europeiska medborgarnas behov, möjliggör en mer hållbar livsstil och som även ser till att skogarna fortsätter att växa och absorbera koldioxid samtidigt som den biologiska mångfalden värnas, framhåller Södra.

 

– Ju mer vi använder råvara från hållbart brukade skogar, desto större är klimatfördelarna. Skogen hjälper till att ersätta fossila material på fler och fler områden - vilket minskar koldioxidutsläppen och därmed har en positiv klimateffekt. Vi behöver en större medvetenhet bland både politiker och allmänheten om att ansträngningarna för att ta itu med klimatförändringarna kan påskyndas, säger Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Södra.

 

En ny vetenskaplig studie, genomförd på uppdrag av Cepi, om skogsindustrins klimateffekt i Europeiska unionen visar att tack vare hållbart brukade skogar och skogsbaserade produkter tas 806 miljoner ton koldioxid ut ur atmosfären varje år - detta motsvarar 20 procent av EU:s årliga utsläpp. Skogsindustrin genererar dessutom 3,5 miljoner arbetstillfällen inom EU, särskilt i landsbygdsområdena.

 

– Vi ger och kommer att fortsätta att ge människor möjlighet att göra hållbara val genom att erbjuda en växande portfölj av klimatvänliga produkter baserade på hållbart framställda, förnybara och återvinningsbara material, säger Anna Maija Wessman, CEPIS generalsekreterare.

 

#GreenSource är en gemensam röst för skogsbranschen om hur övergången till en hållbar och klimatsmart framtid möjliggörs genom hållbart brukade skogar och dess produkter.