Skogsindustrierna: ”EU-kommissionen missar fördelarna med materialsubstitution”

Bild: Skogsindustrierna

EU-kommissionen har infört en skärpning av klimatmålet för 2030 till 55 procents utsläppsminskningar jämfört med 1990 och att 2030-målet ska in i klimatlagen. För att nå det behöver kommissionen räkna in klimatnyttan med att byta till förnybara, fossilfria material och till bioenergi.

– Svensk skogsindustri är positiv till EU:s ambitiösa klimatmål och vi noterade med glädje att Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, lyfte fram klimatnyttan med att bygga i trä i sitt linjetal den 16 september. Nu har kommissionen också presenterat underlaget till det reviderade målet och här har vi hittills inte hittat lika positiva tongångar till trä, säger Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas Brysselkontor.

Kommissionen har fortsatt ett fortsatt starkt fokus på att vägen till målet är att ställa om energianvändningen.

– Det är viktigt men blir lite för ensidigt. För att nå målet måste EU-kommissionen även se den stora klimatnytta som ligger i att ersätta fossila material med förnybara. Inom bostäder och fastigheter lyfter kommissionen till exempel behovet av att minska energiförbrukningen när man egentligen behöver se till fastighetens totala klimatpåverkan. Den påverkas ju i hög grad av vilka material du väljer både vid renovering och vid nybyggnation, säger Anna Holmberg.

Skogsindustrierna anser att kommissionen missar fördelarna med materialsubstitution.

– Tyvärr har kommissionen ett allt för stort fokus på att skogens främsta roll är att fånga upp koldioxid, det vill säga att fungera som sänka. Skogen har en minst lika viktig roll i att lagra kol i produkter och ersätta fossila material. Dessutom finns det risker med att ensidigt förlita sig på skogen som kolsänka, eftersom åldrande skog lättare skadas av till exempel skadeinsekter och stormar. Vi vet ju från svenska förhållanden att det är ett aktivt skogsbruk som är bäst för att hålla uppe kolsänkan, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.