BillerudKorsnäs bäst i förpackningsbranschen på hållbarhet

Foto: BillerudKorsnäs

Hållbarhetsanalysföretag Sustainalytics rankar BillerudKorsnäs som det mest hållbara bolaget att investera i inom förpackningsbranschen i ESG Risk Ratings.

I hållbarhetanalysföretaget Sustainalytics årliga utvärdering bedöms BillerudKorsnäs ha en låg riskexponering och en stark hantering av hållbarhetsfrågor. BillerudKorsnäs får ESG Risk Rating-poängen 10,0, där låga siffror betyder låg risk, och placerar bolaget på en förstaplats av samtliga utvärderade förpackningsföretag.

Sedan förra året har BillerudKorsnäs förbättrat sitt ESG-betyg och avancerat till plats 88 av de över 12 000 företag som ingår i Sustainalytics bedömning. Enligt Sustainalytics är BillerudKorsnäs globalt det företag med lägst hållbarhetsrisk inom sin bransch och rankas därför som nummer ett av sammanlagt 80 förpackningsbolag. BillerudKorsnäs bedöms även ha lägre ESG-risk än samtliga pappers- och skogsföretag som ingår i Sustainalytics utvärdering.

- Förbättringen är ett kvitto på att vårt hårda och strukturerade hållbarhetsarbete, där vi fokuserar på områden där vi kan göra störst skillnad, även premieras från ett investerarperspektiv, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

Områden där BillerudKorsnäs position bedöms vara särskilt stark är koldioxidutsläpp från den egna produktionen samt arbetet med hälsa och säkerhet.