Sveaskog lanserar ”Tiotusingen”  

Anette Waara marknadsområdeschef i Nord för Sveaskog. Foto: Sveaskog

Sveaskog vill uppmana föreningar på orter där Sveaskog har verksamhet i Norr- och Västerbotten, att ansöka om bidrag på upp till 10 000 kr. Pengarna ska användas för att genomföra evenemang, stärka föreningen eller skapa riktade projekt med fokus på ökad livsmiljö i lokalsamhället.

–  Sveaskog behöver driftiga människor på orten, som många gånger är nyckeln för att de mindre samhällena ska växa. Nu lanserar vi ”Tiotusingen” med syfte att bidra och stötta ett bra föreningsliv på den lokala orten, säger Anette Waara marknadsområdeschef i Nord för Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Under perioden den 10 september till den 20 oktober 2020 har föreningar i inlandskommunerna i Norr- och Västerbotten möjlighet att söka ”Tiotusingen” via Sveaskogs hemsida www.sveaskog.se/sponsring.

–  Sveaskog bidrar till en fungerande infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten. Vår verksamhet skapar arbetstillfällen i flera led, som ensam större arbets- och uppdragsgivare på många mindre orter, därför är denna satsning på lokalsamhällena viktig för oss, säger Anette Waara, marknadschef Sveaskog Nord.