Papermaking Network – nytt initiativ från Rise och MoRe

Foto: Rise

I höst startar Papermaking Network, ett initiativ från RISE och MoRe som samlar producenter och leverantörer av papper, förpackningar och tissue kring gemensamma utmaningar, potentiell samverkan samt morgondagens möjligheter.

En informationsträff kommer att anordnas i Rises lokaler på Drottning Kristinas Väg i Stockholm den 3 november.

Papermaking Network kommer bland annat att lyfta fram forskningsframsteg inom papperstillverkning, industrins kompetensförsörjning och konkurrenskraft samt pilotförsök.