Skogsindustrierna hyllar regeringens strategi för cirkulär ekonomi

I somras presenterade regeringen sin strategi för cirkulär ekonomi. Skogsindustrierna ser positivt på den.

Strategin bygger på en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna.  

– Det här är en viktig politisk strategi som visar att man vill skynda på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. När jag läser den slås jag av hur viktigt det är att de incitament och styrmedel som tas fram inte blir en svensk företeelse. Det är mycket som behöver hanteras inom EU och inte på nationell nivå, för att inte skapa handelshinder och motverka en global omställning, säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna.

– Strategin tydliggör på ett pedagogiskt sätt alla aktörers avgörande roll för ökade cirkulära flöden – från innovatörer och produktutvecklare till konsumenter och offentlig sektor. Inte minst näringslivet pekas ut som en central aktör. Självklart är det också glädjande för vår bransch att förnybara och biobaserade produkter tydligt lyfts fram som ett viktigt alternativ till fossilbaserade produkter. Det här är något Sverige behöver lyfta mycket mer inom EU, där möjligheten att ersätta fossilt med biobaserat ofta glöms bort i diskussionerna om ökade cirkulära flöden, fortsätter han.

Regeringen ska nu arbeta fram handlingsplaner i samverkan med samhällets aktörer, bland annat näringslivet.