Stora Enso ersätter fenol med lignin i limprodukter

Foto: Paper Province

Stora Enso och har i samarbete med lettiska Latvijas Finieris, en producent av björkplywood, arbetat med att göra plywoodprodukter fossilfria. Genom att ersätta den skadliga kemikalien fenol i limmet med lignin har de lyckats minska på koldioxidavtrycket utan att behöva tumma på kvaliteten. Det skriver Paper Province.

– Resultatet visar att alla tekniska egenskaper hos RIGA Plywood förblir oförändrade när det miljövänliga limet RIGA ECOlogical, används. Naturligtvis är detta bara början. Vårt mål är att utveckla ett helt fossilfritt plywoodlim även om det innebär mycket forskningsarbete framöver för att uppnå det, säger Māris Būmanis, utvecklingschef vid Latvijas Finieris i ett pressmeddelande.

– Detta är ett perfekt exempel på ett gemensamt utvecklingsprojekt där båda företagen var helt engagerade från inledande diskussioner till industriella försök och slutligen kommersialisering, säger Mārtiņš Lācis, chef för marknadsföring, försäljning, inköp och logistik på Latvijas Finieris, till Paper Province.