USA:s kärnkraftsmyndighet gav grönt ljus för NuScale Powers minikraftverk

NuScale Power Plant Design. En konstnärs illustration av NuScale Powers framtida lilla modulära kärnreaktoranläggning. Foto: NuScale.

NuScale Power, grundat av José Reyes vid Oregon State University under hans tid som professor vid universitetet, markerade nyligen en viktig milstolpe när det gäller att förse kraftverksutvecklare med säkrare modulära mini-reaktorer.

Den amerikanska kärnkraftsmyndigheten, NRC, godkände nyligen NuScales design och dess säkerhetsaspekter. Därmed slutförde NRC sin sjätte och sista granskning av NuScales ansökan om designcertifiering.

Godkännandet innebär att NuScale-kunder kan nu fortsätta med sina planer när det gäller utveckling av små nukleära produktionsanläggningar.

 - NRC:s godkännande av NuScales modulära reaktordesign hjälper oss att gå vidare i vårt uppdrag att tillhandahålla avancerad kärnteknik för produktion av el, värme och rent vatten i syfte att förbättra livskvaliteten för människor runt om i världen, konstaterade Reyes, en erfaren fakultetsmedlem i OSU med erfarenhet under tre decennier av forskning.

- Vårt partnerskap med Oregon State University, som pågår sedan NuScales grundande år 2007 har gynnats av universitetets enastående fakultet och akademiker. Dess forskningsanläggningar i världsklass har varit nyckeln när det gällde att leverera några av de högkvalitativa testdata som behövdes för att visa SMR-designens oöverträffade säkerhetsnivå, sade Reyes.

NuScale, med Reyes som teknisk chef, har förenklat reaktordesignen så att de mindre reaktorerna är idag säkrare än de större konventionella enheterna. Forskarna arbetar för att bli av med "onödiga" pumpar, ventiler och andra rörliga delar samtidigt som man bygger in skydd i ett försök att göra reaktorerna ogenomträngliga för smältning.

NuScale, som har sitt huvudkontor i Portland, planerar att tillverka sina reaktorer i en fabrik snarare än att montera dem i en anläggning eller på en byggarbetsplats. Man vill sänka kostnaderna tillräckligt för att kunna konkurrera med andra typer av energiproduktion.

Med stöd av det globala ingenjörs- och byggföretaget Fluor färdigställde NuScale sin 12 000-sidiga ansökan om designcertifiering i december 2016, en ansträngning vilket nådde sin höjdpunkt med 2 miljoner arbetstimmar och utgifter på mer än 500 miljoner dollar. Det var den första ansökan om designcertifiering som lämnades in till NRC för utveckling av en liten modulreaktor.

Enbart under granskningsprocessens inledande fas använde kommissionen 115 000 timmar åt att undersöka NuScales lilla modulreaktor, utformad för att arbeta i anläggningar som producerar energi för elproduktion, avsaltning och andra processvärmeapplikationer.

Enligt företagets hemsida kan mini-reaktorns kraftmodul generera 60 megawatt elektricitet, jämfört med 1 gigawatt i en typisk stor kommersiell reaktor, men mini-reaktorn kan göra det med en ”betydligt säkrare och mer skalbar version av tryckvattensreaktor”.

De små reaktorerna är utformade för att ta upp 1 procent av utrymmet för en konventionell reaktor. Designen har utformats så att så många som ett dussin av dessa reaktorer, som kan ordnas sida vid sida, liknar ett typiskt 12-pack burkar i ett kärnkraftverk.